Rüyada Dalkavuk Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin, rüyada dalkavukluk ve yüze gülmesi: ” Müminin, namusundan dolayı mudarat yapması sadakadır.” hadisi şerifince sadaka ve memnuniyet verici işleri tercih etmeye yorumlanır.

Rüyada dalkavukluk ile ilgili görülen durumlar, hayır ve sadakaya işaret eder, demiştir. Buna göre, rüyada dalkavuk görmek, sadaka ve hayra işaretle yorum­lanır. Nablusi, bu rüyayı “Müminin iffeti için müdara yap­ması sadakadır” Hadis-i Şerifine işaret göstermiştir.

Bir kimse rüyasında bir kişiye dalkavukluk yapıyormuş ol­duğunu görse, bu rüyası onun (rüya sahibinin), sadaka ve­receğine veya bir hata ve kusurundan sebep sadaka ver­mesi gerekeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kişinin rüyada dalkavukluk ettiğini ve yüze güldüğünü görmesi, sadaka, hayır ve memnuniyet verici işleri tercih edeceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada dalkavukluk halini görmek, sadaka ve memnuniyet verici işlere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir dalkavuk ile arka­daşlık ettiğini görmesi, kendisinden menfaat bekleyen adama işâret eder.

Yorum Yap