Rüyada Dalyan Görmek

Yorum Yok -

Rüyada dalyan görmek, bolluk ve berekete işaret ola­rak tabir olunur. Bir kimse, rüyasında denizde kurulmuş bir dalyan görse, bu rüyası onun bolluk ve berekete kavu­şacağına, kısmet ve kazancının artacağına işaret eder seklinde tabir olunur. Yine denizde kurulu bir dalyan görmek, talihin açık ve kısmetin bolluğuna işârettir.

Rüyasında bir dalyan gören kimsenin evinde bolluk, bereket olduğuna aile efradının, çoluk çocuğun kısmetinin artacağına işaretle tabir olunmuştur.

Rüyasında birçok balıkların dalyanda ağlara takılmış ol­duğunu gören kimse eğer esnaf ve ticaret erbabı ise, kar ve kazancının çoğalmasına, maaşlı memur veya işçi ise, ma­aşının haftalık ve yevmiye ücretinin artacağına, eğer rüya­yı gören kişi genç ve bekar ise evleneceğine ve varlık, bol­luk içinde mutlu bir hayat süreceğine işaretle tabir olunur. Dalyanda bir sürü balıkların ağlara takıldı­ğını görmek ise, esnafsanız kazancınızın art­masına; memur ve işçi iseniz maaşınızın ve yevmiyenizin artışına işârettir.

Rüyada dalyan görmek, eve gelecek bolluk ve berekete ve çocukların rızkının artacağına işâret eder.

Bekâr bir adamın rüyada dalyan görmesi, yakında evleneceğine işâret eder.

Yorum Yap