Rüyada Damar ve Sinirler Görmek

Yorum Yok -

Rüyada görülen damar ve sinirler, insa­nın (kişinin) işlerinin ilişki ve bağlantı durumlarını, ev hal­kını (ailesini) ve diğer akraba ve yakınlarını temsilen yo­rum ve tabirleri yapılır. Kişinin rüyasında damarlarından veyahut sinirlerinden birinin koptuğunu veya kesildiğini veyahut da kuruduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Bu rüyası onun, ailesinden, ev halkından birinin ya da kendisinin veyahut da akrabalarından birinin ölümüne işaret eder, veyahut işlerinin bozulduğuna ya da bozulacağına işaret olarak tabir olunur demiştir yorumcular.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Rüyada görülen damar ve si­nirler, insanın (kişinin) hayatı ve bedenine işaretle yorum­lanır demiştir Nablusi. Bu sebeple kişinin rüyada damarla­rında ve sinirlerinde ağrı ve sancı duyması ve görmesi, iş­lerinin karmakarışık arap saçına dönmesine ve sıkıntıları­nın artmasına, dertlerinin, kederlerin çoğalmasına işarettir. Eğer hasta olan bir kimse bu rüyayı görürse, bu onun ecelinin çok yakın olduğuna, ölüm vaktinin yaklaşmış ol­duğuna işarettir demiştir. (Damar maddesine de bakınız).

Yorum Yap