Rüyada Dinden Dönmek

Yorum Yok -

Bir kimse rüyasında İslam dinini bırakarak batıl bir dine girdiğini görse, bu onun, günah işleyeceğine veya günah işlediğine işaret eder. Bir diğer yoruma göre ise, hor ve hakir görüleceğine (zillete düşeceğine) işaret ola­rak yorumlanmıştır. Rüyada Hak din olan İslâm’ı bırakıp bir batıl dine girdiğini görmek, günaha, zillet ve hakarete işâret eder.

Rüyasında dininden döndüğünü görmek, rüya sahibinin dininin bozulacağına, itikat ve inancının zayıflayacağına, rüyasında girdiğini gördüğü ba­tıl dinin mensuplarının iş ve davranışlarını yapmaya ça­lıştığına, onlar gibi hareket edeceğine işaret olarak yo­rumlanır. (Mesela: Kendisini Hristiyan olmuş görse, onun bir Hıristiyan ameli yaptığına işarettir demek olur demişlerdir.)

 

Yorum Yap