Rüyada Yemekten Kıl Çıkması

Yorum Yok -

Rüyada yemekten kıl çıkması, rüyayı gören kişinin çevresinde hiç ummadığı kimselerden, hiç ummadığı bir zamanda bazı kötülükler göreceği, bu sebeple de ciddi manada psikolojik sorunlar yaşayacağı rivayet edilmektedir. Rüya sahibine uyarı manası taşıyan bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin bazı kimselerin kötü sözlerine de maruz kalacağı işaret edilmektedir. Rüyada yemekten kıl çıkması aynı zamanda evli olan kimselerin evliliklerinde üçüncü bir şahıs sebebiyle yaşanacak bazı gerginliklere, hane içerisindeki bazı problemlere ve aile fertleri arasında bazı kalp kırıklıkları oluşacağına rivayet edilir. Rüyada yemekte kıl çıkması İslami açıdan yorumlandığı vakit, rüya sahibinin kötü düşünceli ve kötü niyetli bir kimse olduğu, imanında bazı zayıflıkların olduğu ve harama bulaşan bir kimse olduğu manasına gelmektedir.

Rüyada kıl görmek, rüyayı gören kişinin rüyada gördüğü kıla göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyada insan kılı görmek, rüya sahibinin hayatının çok belirsizlikler içerisinde olacağına, insanlara güven problemi yaşayacağı bazı olaylar yaşayacağına, sürekli tedirgin ve huzursuz olacağına işarettir. Rüyada hayvan kılı görmek, bir hayalinin gerçekleşmesi için bir adak adayacağı rivayet edilir. Rüyada hayvan kılı görmek aynı zamanda rüya sahibinin bazı şımarık tavırları sebebiyle çevresindeki kimseler ile bazı sorunlar yaşayacağı manasına da gelmektedir.

Rüyada yemekten kıl çıkması, rüyayı gören kişinin basit konuları çok büyüten, insanların sınırlarını çok zorlayan, haram işlerle uğraşan, kolay yoldan büyük gelirler elde etmeyi amaçlayan, sinirli ve yalan söylemeyi kendisine huy edinmiş bir kimse olduğuna işaret etmektedir.

Yorum Yap