Rüyada Vücut Görmek

-

Rüyada azalarının birisini eksik görmek, mahzun olmağa işârettir.

Bedenin temizliği ve gücü, din ve insanın kuvvetliliği ve metâneti ile yorumlanır.

Rüyada bedeninin yılan bedeni olduğunu görmek, rüya sahibinin herhangi bir kişi için gizlediği düşmanlığını açığa vurmasına işârettir.

Koyun ve koç gibi kuyruğunun olduğunu görmek, rüya sahibinin bir çocuğu olacağına ve koyun ve koçla geçimini temin edeceğine işârettir.

Rüyada bedeninin demir ve balçıktan ol­duğunu görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Zararsız olarak vücudunda fazlalık oldu­ğunu görenin, üzerindeki nimetler de artar.

Rüyada tırnağı ile bedenini kazdığını gör­mek, rüya sahibinin akrabalarından halini gö­zetmelerini talep edeceğine işâret eder.

Rüyada kaşınmakla uyuzun azaldığını gör­mek, rüya sahibinin büyük hayra kavuşacağına işârettir.

Rüyada vücudun semizlik ve büyüklüğü malın ve şerefin çokluğuna, zayıflık ve güç­süzlüğü ise ilim ve malın noksanlığına yoru­lur. Bazen de sevmediği ve karşılaşmak iste­mediği bir kişi ile bir arada toplanmaya yo­rumlanır.

Rüyada görülen bedenin zayıflığı, rengi­nin kaçıklığı ve kötü kokusu, rüyada görülen kişinin akraba ve yakınlarının kötü hallerini işâret eder.

Rüyasında vücudunu semiz olarak gör­mek, rüya sahibinin kadrinin artacağına, düş­manına üstün ve muzaffer olacağına işâret eder.