Rüyada Güzellik Görmek

Yorum Yok -

Kişinin rüyada elbisesinde veya vücudunda veya­hut bineğinde ve vasıtasında güzellikler görmesi, düşma­nının hal ve durumunun çirkin olduğuna işaret eder şek­linde tabir olunmuştur.

Rüyada çok güzel elbise ve eşyalara sahip ol­duğunuzu görmek, çoktan beri edinmeyi arzuladığınız elbise ve eş­yaları büyük bir kolaylıkla elde edeceğinize fevkalade güzelleşmiş olduğunuzu görmek,çevrenizi haset insanların sardığına işarettir.

Bir kimsenin rüyada elbisesinde, vücudun­da yahut bineğinde gördüğü güzellik, o kim­senin düşmanının halinin çirkinliğine yahut aldatıcı dünya cazibelerine işâret eder.

Bazen rüyada insanın kendisini çok güzel görmesi, gönlündeki muradın hasıl olacağına işâret eder.

Rüyada görülen huy ve ahlâk güzelliği, dünya ve âhirette mutlu olunacağına işâret eder.

Rüyada temiz yüzlü güzel bir insan gör­mek, sevinç ve müjdeye delâlet eder.

Yorum Yap