Rüyada Göğe Çıktığını Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada göğe çıkıp oradan inmediğini görmesi, o kimsenin ölebileceğine, yahut ölüme yaklaşmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada göğe çıkıp orada do­laştığını görmesi, o kimsenin, astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meş­hur ve maruf olmasına işâret eder.

Bazen rüyada göğe yükselmek, inatçı ve düşman ile münazaa ve husumete işâret eder.

Bazen de rüyada göğe çıkmak, büyüklerin evlerine girmeye işâret eder.

Rüyada gökten bir şey aldığını görmek, hırsızlığa ve haber araştırmaya işâret eder.

Günahkâr kimsenin rüyada göğe çıkması, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yükselip göğe yaklaştığı halde göğe çıkmadığını görmesi, o kimsenin din veya dünya sahibi olduğuna ve her ikisinde de yüksekliğe nâil olacağına işâret eder.

Rüyada göğe bakmak, dünya devlet baş­kalarından birisine bakmaya işâret eder.

Rüyada yeryüzüne bakmak için göğe çıktı­ğını görmek, yüksekliğe işârettir. Yine rüyada yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görmek, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada ne zaman çıktığını bilmediği halde, göğe çıkmış olduğunu gör­mesi, o kimsenin, inşallah cennete gireceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göğe doğru yükseldi­ğini ve oraya girdiğini görmesi, o kimsenin şahadete erişmesine ve bununla beraber şeref ve övgüye işârettir.

Yine bir kimsenin rüyada göğe doğru yük­seldiğini ve oraya girdiğini görmesi, Allah’ın (c.c.)yardımıyla kurtuluşa ermesine işâret eder.

Rüyada göğe çıkmayı arzu etmek, rızık ara­mak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesin­den ümit ettiği şeyin çabukluğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada düz olarak göğe çıktı­ğını görmesi, o kimsenin, zarar, ziyan, beden ve malında noksanlığa düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada meşakkatsiz göğe çıktığını görmesi, o kimsenin, güç ve otoriteye nâil olmasına, düşmanının kötülük ve hilesin­den kurtulmasına işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada göğe çıktı­ğını ve gökten yere tekrar inmediğini görmesi, o kimsenin hastalıktan dolayı vefat edebilece­ğine işâret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada göğe çıktı­ğını ve gökten yere tekrar indiğini görmesi, o kimsenin hastalığının son haddine varmasına ve sonra hastalıktan kurtularak yileşmesirıe işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada göğe çıktığını görmesi, o kimsenin, vefat edebileceğine ve âhirete gideceğine işâret eder.

İnançsız kimsenin rüyada göğe çıkması ise, o kimsenin Müslüman olmasına işâret eder.

Rüyada çıkmak, inmesin aksinedir. Bundan dolayı rüyada yüksek bir yere çıktığını gören kimse çıktığı miktarca mevki ve itibardan düşeceği anlamına gelir.

Bir kimsenin dağa çıkması, keder ve yolculuktur. Kişinin rüyasında bir yokuş çıktığını görmesi, zorluk içinde bir mertebeye ulaşacağı anlamına gelir.

Rüyada insanın dağ, yokuş, tepe, baca vs. gibi yerlere çıkması, arzu ettiği bir niyetinin olacağı anlamına gelir. Kişi düz bir şekilde yukarı doğru çıkarsa da bu zorluk anlamına gelir ve bu rüya hayırlı değildir. Rüyada çıkmak, inmenin aksinedir. Bundan dolayı rüyada yüksek bir yere çıktığını gören kimse, – çıktığı miktarca – mevki ve itibardan düşer. Bazen da bu rüya, kendisine zulmetmeye yorumlanır.

Yorum Yap