Rüyada Göz Kapağı Görmek

Yorum Yok -

Rüyada gözkapağı, acı ve hastalıklardan uzak olan bütün insanlar ve hassaten kadınlar için iyi bir rüyadır. Görülen gözkapaklarında et az olur veya yara ve çıban olursa, üzüntü ve kedere yorumlanır.

Göz, mala işaret ettiğinde göz kapakları o malın zekatı ve muhafazasına yorumlanır.

Rüyada görülen göz kapağı, acı ve hasta­lıklardan uzak olan bütün insanlar ve özellikle kadınlar için iyi bir rüyadır.

Rüyada görülen göz kapakları, silah gibi insanın kendisiyle korunduğu şeye ve kendi­sinden kötülükleri men edip terbiye eden ho­casına işâret eder.

Yine rüyada görülen göz kapakları, erkek ve kız kardeşlere, karı koca ve evlada, kapının iki halkalarına, sandık ve hâzineye, perdeciye, bekçiye, hizmetçilere, sır gizleyenlere, ema­net sahiplerine, hasta ve kızgınlığa gerektiren bir şeyine muttali olmasına işâret eder.

Hastaların göz kapakları, rüya sahibi için aşk ve aşkın şiddetli tesiriyle durgunluk ve hayranlığa söz ve ahvalini düzenleyemeınesi- ne işâret eder.

Rüyada görülen göz, mala işâret ettiğinde göz kapaklan o malın zekâtı ve muhafazasına işâret eder.

Göz kapaklarında görülen zayıflık ve fersizlik, hürmetin noksanlığına ve ilimsizliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada göz kapaklarının ke­narının beyaz olduğunu görmesi, o kimsenin dinindeki güzelliğine işâret eder. Bazen rüyada göz kapaklarının kenarının beyaz olduğunu görmek, sağırlık ve hastalığa işârettir.

Göz kapaklarında olan kirpikler, onlara gele­cek eziyet veren halleri defetmesine işâret eder.

Rüyada görülen göz kapaklarında et az olur veya yara ve çıban olursa, üzüntü ve ke­dere işâret eder.

Yorum Yap