Rüyada Güzel Konuşmak

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada bütün dilleri güzel bir şekilde konuştuğunu görmesi, onun saygı değer bir ki­şi olduğuna ve herkesin yanında itibarı bulunduğuna, dünya da büyük işler başardığına veya önemli işler başara­cağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir tüccar kişinin rüyada kendisini güzel konuşan biri ola­rak görmesi, ummadığı bir ticaret malının eline geçeceği­ne ve bundan dolayı ünlü (meşhur) bir kişi olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bütün dillerle güzelce konuştuğunu görmesi, o kimsenin dünyaca büyük işlere mâlik olacağına işâret eder.

Bazen rüyada güzel konuşmak, izzet ve hüküm vermeye işâret eder.

Rüyada kendisi arap olmadığı halde güzel ve açık bir şekilde Arapça konuştuğunu gör­mek, benzeri ve misli olmayan izzet, şeref ve mülke işâret eder.

Yorum Yap