Rüyada Güveç Görmek

Yorum Yok -

Rüyada görülen güveç, hanım (kadın)lan temsil eder. Ev hanımı, ev sahibesi kadın, aile reisi hanım gibi şeylere yorumlandığı gibi, murada ermek, rızık ve maişet gibi şey­lere de işaret olarak yorumlanır denmiştir.

Rüyasında ocak üzerinde bir güveç bulunduğunu görmek, o ailede ev sahibesi hanım ile kocanın geçim için olan ma­işetlerinin çalınmasına işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyasında güveç içinde bir şeyin piştiğini görmek, rızık ve geçim için maişet arayacağına işarettir denmiştir.

Rüyada tahtadan bir güveç görmek, seferden gelecek mala işaret olarak tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada güveç içinde pişmiş et görmesi, rüya sahibinin istek ve muradına ereceğine işaretle yorumlanır.

Yorum Yap