Rüyada Çocuk Düşürmek

-

Rüyada çocuk düşürdüğünü görmek, iyi değildir, bu rüya hayra yorumlanmaz. Bir kadın, rüyasında kendisinin düşük yaptığını (çocuk düşürdüğünü) görse, bu rüyası, hayra ve iyiye işaret değildir. Bu rüya, rüya sahibi kadının birtakım zararlara ve kayıplara uğrayacağına işa­rettir. Bu kadın, bazı yoruma göre ya malını kaybeder maddi zarara uğrar, ya da kocası vefat eder, büyük kedere düşer şeklinde tabir olunmuştur rüyası.

Diğer bazı rüya yorumcularına göre: Bir kadının rüyasında çocuk düşürdüğünü görmesi, zahmet ve meşakkatten kurtulmasına veya kurtulacağına işaretle yorumlanmıştır.

Bir kadının rüyada çocuk düşürdüğünü görmesi, elinden malının gitmesine işârettir.

Bazen de rüyada bir kadının çocuk düşür­düğünü görmesi, zahmet, üzüntü ve meşak­katten halâs olmaya işâret eder.

Bir erkek, rüyasında çocuk düşürdüğünü görse, bu rüya iyi sayılmaz. Hayra yorumlanmaz. Bu rüyası, onun muradına, istek ve arzusuna kavuşamayacağına, elde etmeye çalıştığı bir işi elde edemeyeceğine işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada düşük yapmak, mutluluğun, başarı ve zaferin göstergesidir.