Rüyada Çoban Yıldızı Görmek

-

Rüyada çoban yıldızını görmek, güzel bir ka­dına işaretle tabir olunur. Bu işaretten de görüldüğü üze­re, rüyada çoban yıldızı gören kimse, halkı çeşitli kötülük­lere düşürerek kendisine yakınlığı bulunmayan güzel bir kadınla evlenme istek ve arzusunda bulunmaya kalkaca­ğına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada çoban yıldızını görmek, itham edilmeye, suçlan­maya, oyuna, eğlenceye, gülmeye ve süslü güzel elbiselere işaret eder şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyasında çoban yıldızını gören kimse, eğer bekarsa akra­basından olmayan yabancı güzel bir kadınla evleneceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada çoban yıldızı görmesi, güzel ve temiz bir kadına işârettir.

Rüyada çoban yıldızını görmek, rüya sahi­binin halkı fitneye düşürerek kendisineyakınlı- ğı bulunmayan güzel bir kadını nikâh etme arzusunda bulunmaya işârettir.

Rüyada görülen çoban yıldızı, itham edil­meye, oyuna, gülmeye ve güzel elbiselere de işâret eder.