Rüyada Çavuş Görmek

-

Rüyada çavuş görmek, bulunduğunuz iş ve vazi­fede bir derece yükseleceğinize, çavuş olduğunuzu görmek, ömrü­nüz boyunca mutluluğu arayacağınıza işarettir.

Bir kimse rüyasında çavuş rütbeli bir asker veya itfaiye çavuşu görse, bu onun işinde başıboş ve disiplinsiz biri ol­duğuna ve kendisine çekidüzen vererek toparlaması ge­rektiğine işaret eden bir uyarı şeklinde yorumlanır.

Rüyada çavuş görmek, şeref, rütbe ve şöhretin fazla olmasına işâret eder.

Bazen rüyada çavuş görmek, müezzin ile tabir olunur. Eğer rüyayı gören ehil ise, müez­zin olacağına işârettir.