Rüyada Çardak Görmek

Yorum Yok -

Rüyada, çardak görmek: “Onlar, emin (ve mutmain) en yüksek makamlardadırlar.” mealindeki ayetin işaretince, korkudan emin olmaya yorumlanır.

Rüyayı gören bekârsa, evlenir. Evli ise çocuğu olur veya hanımı üzerine bir cariye alır. Çardak, önder ve mütedeyyine güzel bir kadına yorumlanır. Eğer çardağı uzaktan görse, yükseklik, sevinç ve ululuğa yorumlanır. Gördüğü çardak çamur ve topraktan yapılmışsa, sevinç içinde yükseklik ve dindir. İki veya daha fazla çardağı ve kendisinin de orada olduğunu gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.

Rüyada bilmediği bir çardağa çıktığını gören kimse, korkuda ise korktuğu şeyden emin olur.

Rüyada çardak görmek, selamete, gören bekar ise evleneceğine,evli ise erkek çocuk doğuracağına, iyi bir kadına, sözü geçen bir zattan fayda ve yakınlık görmeye işarettir. Üstü yeşilliklerle kaplı çardak altında oturmak hayatınızın huzur ve rahat­lık içinde geçeceğine ve çocuklarınızdan çok hayır göreceğinize çardak yapmak, yükselmeye, karısı çardak yapmasına engel olur­sa ikinci kez evlenmeye, engel olmuyorsa yükselmeye işarettir.

Fakir bir kimse rüyasında kendisini yeni bir çardak içeri­sinde olduğunu görmüş olsa, bu rüyası onun zengin olacağına, fakirlikten kurtulacağına işaret eder. Aynı rüyayı zengin olan bir kimse görse bu rüyası onun malına ve zen­ginliğine bir zarar ve ziyan geleceğine işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında kendi evinin üzerine bir çardak yaptı­ğını ve bu yaptığı çardaktan da hanımının memnun oldu­ğunu görse, bu rüyası onun (rüyayı görenin) dünyalığının ar­tacağına (zengin olacağına) izzet ve itibarının, yüceliğinin dahi artacağına işaret olarak tabir etmiştir .

Rüyada çardak görmek, korku ve kederden emin olmaya işârettir.

Bazen rüyada görülen çardak, önder ve dindar güzel bir kadına işârettir.

Bekâr bir kimsenin rüyada çardak görmesi, evlenmesine işârettir.

Evli bir kimsenin rüyada çardak görmesi, çocuğu olacağına işârettir.

Rüyada çardağı uzaklarda görmek, yük­seklik, sevinç ve ululuğa işârettir.

Rüyada çamur ve topraktan yapılmış bir çardak görmek, sevinç içinde yükseklik ve di­ne işârettir.

İki veya daha fazla çardağı biryerde gör­mek ve kendisinin de çardağın içinde olduğu­nu görmek, rüya sahibinin elem ve kederden ve korktuğu şeyden emin olmasına işârettir.

Rüyada evi üzerine bir çardak yaptığını, fakat hanımının buna mani olduğunu görmek, rüya sahibinin hanımı üzerine bir hanım daha almasına işâret eder.

Rüyada evi üzerine yaptığı çardaktan hanı­mının memnun kaldığını görmek, rüya sahibi­nin dünyalığının artmasına, rızkının genişliğine ve makamının yükselmesine işârettir.

Rüyada bir çardağa çıktığını görmek, rüya sahibinin şeref ve sevince ereceğine işârettir.

Korkusu olan bir kimsenin rüyada bir çar­dağa çıktığını görmesi, korktuğu şeyden emin olmasına işârettir.

Hasta olan birisinin rüyada bir çardağa çıktığını görmesi, şifâ bulmasına ve cennete gideceğine işârettir.

Fakir olan bir kimsenin, rüyada yeni bir çardak çerisinde olduğunu görmesi, zengin olacağına işârettir.

Zengin olan bir kimsenin, rüyada yeni bir çardak çerisinde olduğunu görmesi, malına zarar ve zjyan erişeceğine işârettir.

Fakir olan bir kimsenin, rüyada eski bir çardak çerisinde olduğunu görmesi de, o kim­senin fakirliğinin artacağına işârettir.

Zengin olan bir kimsenin, rüyada eski bir çardak çerisinde olduğunu görmesi de, serve­tinin artacağına işârettir.

Yorum Yap