Rüyada Çömlekçi Görmek

-

Rüyada bir çömlek ustası veya çömlek satıcısı gör­mek, rüyayı gören kimsenin saygınlığının artacağına işa­rettir. Aynı zamanda dindar iyi ve saygın bir kadınla evlili­ğe de işaret şeklinde yorumlanır.

Rüyada çömlekçi görmek, hizmetçi, uşak ve hayvan satıcısına işâret eder.

Bazen rüyada çömlekçiyi görmek, tahsil­dara işâret eder.

Bazen de rüyada çömlekçi görmek, mevki­lim artacağına, kymetinin herkesçe bilineceği­ne işârettir.

Rüyada çömlekçiyi görmek, dindar ve sâliha bir kadınla evlenmeye de işâret eder.