Rüyada Çarpılmak

-

Rüyada çarpıldığını görmek, iyiye yorumlanmaz. Bu rüya dini yönden bozulmaya işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında çarpıldığını görse, bu rüyası onun takva yönünden bozulacağına ve sapacağına ve bundan zarar göreceğine (azaba) işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisinin birdenbire çarpıldığını ve elinin, yü­zünün değiştiğini ve biçimsiz bir durum aldığını görmek, işlerinin bozulacağına ve düzeninin altüst olacağına işa­retle yorumlanır. Bazı yorumculara göre de çarpılmakla il­gili rüyalar bunların tersine yani iyiye yorumlanmıştır.

Rüyada çarpıldığını görmek, dini açıdan bozulmaya işârettir.

Rüyada çarpıldığını görmek, rüya sahibinin takvayı temelinden bozacağına veya o kimse­nin bidata gireceğine ve ona azap ineceğine işârettir.

Rüyada çarpılmak, dince fesada yorumlanır. Rüyada çarpıldığını gören kimse, takvayı temelinden bozar. Veya o kimse bid’ata girer ve ona azap iner.