Rüyada Ölüden Bir Şey Alıp Vermek

Yorum Yok -

Bu konuda ünlü rüya tabir ve yorumcularının değişik ve farklı yorumlan vardır. Bazı yo­rumcular, rüya da ölüden bir şey almayı, iyi saymışlar, ver­meyi de fena saymışlardır. Buna rağmen, rüyada ölmüş bir kimseden (yani ölüden) zehirli veya sokucu bir şey almayı iyi saymamışlardır. Yine rüya da ölünün fena (kötü) bir şey yaptığını görmek, ölünün ahiretteki hayatı ve du­rumunun iyi olmadığına yorumlamışlardır.

Yorum Yap