Rüyada Ölü Yıkadığını Görmek

Yorum Yok -

Rüyada ölü yıkadığını görmek, onun borcunu ödemeye işaretle yorumlanır.

Rüyada ölünün kendi kendini yıkadığının görülmesi, o ölünün geride bıraktığı aile efradının, üzüntü ve kederden kurtulmalarına işaret olarak tabir olunur.

Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, ölünün borcunu vere­rek ödemeye işarettir denmiştir.

Rüyasında ölü tarafından kendisinin yıkandığını görmek, ailesiyle torunlarıyla birlikte büyük bir hayra, mala, zengin­liğe ve evlada kavuşmaya işarettir demişlerdir.

Bazı tabir ve yorumcular, rüyada temiz bir su ile yıkanan bir ölü görmeyi, onun dünya malı bakımından fakir düş­tüğüne, fakat ahiret zenginliği bakımından iman sahibi olmasına işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin irşadıyla, dini bozuk bir kimsenin tövbe etmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üs­tünde yıkanır görmesi, üzüntii ve kederden kurtulmaya ve yüksek rütbeye işâret eder.

Rüyada ölünün kendi kendini yıkadığını görmek, o ölünün, evlât ve torunlarının üzün­tü ve kederden kurtulmalarına, hayra ermele­rine, mal ve evlatça artmalarına işârettir.

Rüyada kendisi ölüp nefsini yıkadığını gör­mek, gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe işâret eder.

Yorum Yap