Rüyada Karın Görmek

Yorum Yok -

Karnın içi de, dışı da mala işaretle yorumlanmıştır. Buna göre, kişinin rüya da karnının büyüdüğünü ve güzelleşmiş olduğunu görmesi, rüya sahibinin malının artmasına ve zenginleşmesine zengin ise, daha da zenginleşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir. Küçüldüğünü veya çirkinleştiğini görmek ise, bu yorumun tersiyle yorumlanmıştır. Yani malın azalması ve fakirleşmeye işarettir demek olur.

Rüyada karın görmeyi evlada işaretle yorumlamıştır. Rüyada karnın büyümesi ve güzelleşmiş olarak görülmesini, evlat sayısının çoğalmasına, rüyayı görenin evladının adedinin çoğalarak artmasına işaretle yorumlamıştır.

Rüyada görülen karın akrabaya işaretle yorumlanır demiştir. Rüyada karnın büyümesi ve güzelleşmesini görmek, rüya sahibinin akrabasının çoğalmasına işarettir. Karnının küçülmesi veya şeklinin bozulup çirkinleşmesini görmek, rüya sahibinin akrabasının azalacağına işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada karnının yarılıp yıkandığını görmesi, Cenab-ı Hakk’ın hoşnutluğuna ermeye ve yardımına mazhar olmaya, doğru yola yönelmeye, dünya ve ahirette selamet bulmaya, şeytan şerrinden ve düşmanından kurtulmaya işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüya da karnının yarılıp içinden kız veya erkek çocuğu çıktığını görmesi, hayırlı bir evlada kavuşmaya, rüya sahibinin hayırlı bir evladı olacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada karnının şiştiğini görmesi, mala işarettir. Bir başka yoruma göre, meşakkate, sıkıntıya veyahut musibete, felakete işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında karnının delinmiş olduğunu görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin karısından emin olmadığına işaret eder. Rüyasında karnında yiyecek bir şeyin bulunduğunu görmek, rüya sahibinin karısı, kocasının (rüya sahibinin) malından bir şeyler çaldığına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada karnında bir eksiklik olmadığı halde, karnını boşmuş olduğunu görmesi, ibadete, oruç tutmaya ve malından zarar etmeye işarettir demiştir. Rüyasında karnının ağrıdığını gören kişi, ailesi ve akrabaları tarafından sevilir ve sevileceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada karın görmesi şu cihetlere işaretle yorumlanır: İlim, Hazine, İş, Evlat. Rüyasında karnındaki yaralardan kan ve irin aktığını görmek, iyi değildir. Bu rüyayı gören alim biri ise, ilmiyle amel etmediğine ve halktan biri ise, ailesinden birinin hastalanacağına, zengin biri görse, malından kaybedeceğine (zarar edeceğine), fakir biri görmüşse, sıkıntısının, fakirliğinin daha da artacağına bu yaralardan kan ve irin akmadığını görürse, bu sayılan üzüntü ve sıkıntıların daha az ve hafif geçeceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır. Rüyanızda kamınızın büyüdüğünü görmek, mal ve paranızın artacağına işaret olarak yorumlanır. Karnınızın küçüldüğünü görmek, mal ve paranızın eksileceğine, karnınızın şiştiğini fakat ağrımadığını görmek, mal ve kazancınızın artacağına, şayet ağrılı ise güçlük ve belayla uğrayacağınıza işaret sayılır. Bir kadının karnını buruşmuş ve sıkışmış görmesi kendisinin kısır olduğuna veya kısır olacağına, erkeğin karnını kıllı görmesi mal ve rahatının artmasına işaret eder.

Rüyada karın görmek, kişinin ehlini, malını, parasını ve sırrını ihtiva eden şeylerle, bir yerde beraber yattığı kimselere ve karnından çıkanlara yorumlanır.

Karın rüyası, gizli ya da aşikare olan mal ve evlat ile de tabir olunur.

Bazı kere de karın rüyası, insanın ev, binek vasıtası ve hayvanları ile tabir olunur.

Rüyada görülen karın, hapishane, kabir, kuyu, sağlık, hastalık, dost ve emanet mala yorumlandığı gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de yorulur. Bundan dolayı karnının yarıldığını gören kişinin mülkü varsa, o mülkten menfaatinin kesileceğine işarettir. Eğer mülkü yoksa, ailesi için sakladığı parasından onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile yorulur. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder. Hanımı hamile ise çocuk doğurur.

Bir kimsenin rüyada karnından ateş çıktığını görmesi, yetim malı yemekten tövbe etmeye işarettir.

Karnında irin ve büyük bir çıban çıktığını gören kimse, yiyecek cinsinden veya karşı cinsten kendisi üzerine haram olan bir şeye arzu ve isteğinin olması ile tabir edilir.

Bir kişi karnını, bulunduğu halden küçülmüş görürse, karnının küçüldüğü miktarınca mal ve evladı azalır.

Rüyada karnını bulunduğu halden büyüdüğünü görürse, o ölçüde de parası, malı çocuğu, ev halkı çoğalır.

Rüyada karnın içini ve dışını görmek, mal ile tabir olunur.

Rüyada karnını kaybettiğini görmek, dost, velî, ahbap ve malının sahibi gibi kimselerin vefatına işaret eder.

Bazı kere de karnını kaybettiğini görmek, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terke işarettir.

Bir kimsenin rüyada karnının güzelleştiğini, çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmesi, ilim ve reislikle şerefli bir insan olacağına işarettir.

Rüyada kendi eliyle karnını yarıp içine bir takım şeyler doldurduğunu görmek, haram mala karşı hırslı olmadığına işaret eder.

Rüyada yardığı karnından bir takım şeyler çıkardığını görmek, üzüntü, keder ve gamdan kurtulmadığına işaret eder.

Rüyada bir başka adamın karnını yarıp içini temizlediğini görmek, o kimseye iyilik etmeye işarettir.

Rüyada karnında bir noksan olmadığı halde boş olduğunu görmek, ibadet, malda noksanlık ve oruç ile tabir olunur.

Kişinin rüyada karnının boşaldığını görmesi, ibadet, takva ve riyazet ile meşgul olacağına işarettir.

Rüyada karnı üzerine yürüdüğünü görmek, fakirlik ve ihtiyaç sebebiyle insanlardan karnını doyuracak bir şeyler istemesine işaret eder.

Rüyada kendisini anasının karnında görmek, gurbette olanlar için memlekete dönmeye işaret eder.

Rüyada karın görmek kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle yorumlanır.

Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala yorumladığı gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de yorumlanır. Bundan dolayı karnın yanıldığını gören kimsenin mülkü varsa o mülkten menfaati kesilir.

Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malından onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile yorumlanır. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder. Hanımı hamile ise çocuk doğurur.

Karnından olan bir hastalıktan dolayı şikayetçi ise hastalığı iyi olur ve şikayetten kurtulur.

Karnını kaybettiğini görse, züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terkeder.

Karnından ateş çıktığını gören, yetim malı yemekten tövbe eder.

Karnı içine girdiğini görmek yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp ayrıldığı bir yere tekrar dönmesine yorumlanır.

Karnının güzelleştiğini, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmek, ilim ve reislikle şerefli bir insan olmaya yorumlanır. Bir kimse karnını bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğü miktarca mal ve evlat veya halkı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nispetle de malı, evladı, ev halkı çoğalır.

Bir kimse karnını boş olarak görse, fakat asıl şeklinden bir noksanlık olmasa mal ve çocuğu noksanlaşır. Bazı yorumcular, karnın boş olarak görülmesini, içerisine haram maldan bir şeyin girmediği ile yorumlanır.

Kendisini anasının karnında gören kimse memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati yerinde ise hapse girer.

Karnın büyük olarak görülmesi, faiz yemesi, karnın üzerine yürüdüğünü görmesi, mal ve mülküne güvenmesi demektir.

Yorum Yap