Rüyada Karga Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada karga görmesi, pek iyiye yorumlanmamıştır. Rüyada görülen karga, fesat çıkaran, bozgunculuk yapan, sözünde durmayan dönek ve kaba saba hareketleriyle herkese rahatsızlık ve zarar veren bir yaramaz adamı temsil eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüya sahibi böyle bir adamdır veya böyle bir adamla karşılaşıp sıkıntı çeker şeklinde yorumlanır denilmiştir.

Alaca bir karga görmek de böyle yorumlanmıştır. Yani yalancı ve kendisini beğenmiş, yaramaz bir adamı temsil eder denilmiştir.

Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adam anlamına gelir.

Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba ve yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adama işarettir. Rüyada karga görmek, kibirli, cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimsedir. Rüyada karganın sesini duyan kimse, fakirlik ve darlık içinde ve sıkıntı ile haram mala sahip olur. Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyi değildir. Karga kışın habercisidir. Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete işarettir. Rüyada karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer. Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erişir.

Bir kimsenin rüyada bayıltıcı bir madde kullanarak bir kargayı avladığını görmesi, onun (rüya sahibinin) hile ve yalan söyleyerek bir mal elde edeceğine işarettir. Rüyasında bir ağacın dalma konmuş bir karga gören kimse, gurbete gideceğine ve ailesinden ayrı düşeceğine işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüya da sabah vaktine yakın şafakla bir karganın ağaç üzerine konmuş öttüğünü görmesi, bir musibete düşmeye ve fakirleşmeye işarettir denmiştir.

Bir kimsenin rüyada bir karganın kendisiyle (rüya sahibi ile) konuştuğunu görmesi, rüyayı gören kimsenin, yabancı birinden hayırlı bir yardım göreceğine veyahut hayırlı bir haber alacağına işarettir demiştir.

Bir kimsenin rüyada bir karganın bir veya üç kere bağırdığını görmesi, iyi sayılmıştır. Hayra yorumlanır demiştir. Karganın, iki veya dört defa bağırması ise, iyi sayılmaz. Hüzün ve kedere işaret eder demiştir. Karganın ondan daha fazla gaklayarak bağırması ise, hayırla yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada bir karga avladığını görmesi, iyi değildir. Rüya sahibinin birtakım dalavereler çevirerek haksızlık ederek, yasal olmayan yollardan mal ve kazanç elde edeceğine işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyada karga görmek, sizi sevdiğiniz kimselerden ayırmaya uğraşanlar olduğuna ve sözünde durmaz, sözünü yerine getirmez bir adamla yorumlanır. Bir çok karganın sesini duymak kederli ve acı bir haber alacağınıza para kaybedeceğinize işarettir. Kargayı kendi evinizde görmek, kötü bir şahsın veya polisin zorla evinize gireceğine işaret eder. Kargayı avladığınızı görmek, hayırsız bir servete nail olacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Kişinin rüyada karga görmesi, kaba saba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı birine işarettir.

Bazen karga, hilekâr, gaddar ve sırf nefsinin arzusu için çalışan bir adama işaret eder.

Bazen de karga, meskeninden uzak kalmaya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya, uzun yolculuğa, aile ve akrabaları tarafından bedduâ ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya ve kötü bir tedbir almaya işarettir.

Bazı kere de rüyada görülen karga, fâsık ve çok yalancı bir insana işaret eder.

Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fâsık ve çok yalancı bir insanla uğraşır.

Bir kimse, bir kargayı bir ev veya mahallede görse, o yerde fasık bir insan bulunduğuna işarettir.

Rüyada karga avlamak, fakirlik ve darlık içinde, sıkıntı ile haram mala sahip olmaya işarettir.

Bir karganın sizinle konuştuğunu görmeniz, üzüntüden sonra sevince, bir yabancıdan yardım görmeye ve iyi haberlere yorulur.

Alaca karga görmek deyine,yalancı, kibirli ve cimri kimseye işaret eder.

Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyi değildir.

Rüyada görülen karga, kışın habercisidir.

Rüyada bir ağacın dalı üzerinde karga görmek, gurbete gitmeye ve dostlarından ayrı kalmaya işaret eder.

Rüyada karga etini yediğini görmek, hırsızlardan eline mal geçeceğine işarettir.

Rüyada bir karganın Kâbe üzerine düştüğünü görmek, günahkar bir kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine işarettir.

Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet, yücelik ve mala erişir.

Rüyada çok kargalar görmek, çok konuşan bir takım adamlara işaret eder

Rüyada karganın bir kere çığlık attığını görmek, iyilik ile tabir olunur. İki defa bağırdığını işitmek, fena; üç kere bağırdığını duymak iyi haberdir. Dört kere bağırması ise hüzün ve gama işaret eder.

Rüyada kendisine bir alaca karga verildiğini görmek, sevinmeye ve hayra işaret eder.

Rüyada karganın öldüğünü veya toprağı kazdığını görmek, rüya sahibi için gurbette vefat etmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada kırmızı gagalı karga örmesi, oyun, neşe ve kuvvet sahibi bir adağına işaret eder,

Yorum Yap