Rüyada Güğüm Görmek

Yorum Yok -

Rüyada güğüm görmek, çalışkan ve hamarat bir eş (hanım) veya hizmetçi ile tabir olunur.

Rüyasında dolu bir güğüm görmek, tembel bir hizmetçiye işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında elindeki güğümünü çeşmeden veya ırmaktan doldurduğunu gören kimsenin eline bol para geleceğine işaret ile tabir olunur.

Hasta bir kimse rüyasında bir güğüm görse, bu onun iyile­şeceğine işaret eder denmiştir. Bir sefere niyet eden gör­se, hemen yola çıkacağına işaret eder. Düşmana galip gel­meye ve ferahlamaya da işaret eder denmiştir.

Bekar bir kişinin rüyada güğüm görmesi, onun evlenece­ğine işaret eder. Bekar bir kız, dul bir kadın, rüyasında gü­ğümle su taşıdığını görse, bu onun pek yakında evlenece­ğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre de, rüyada güğüm görmek, bir hiz­metçi tutmaya işarettir denmiştir.

Rüyada güğüm görmek, hastanın iyileş­mesine, yolculukyapmak isteyenin yolculuğa çıkmasına, düşmanların mağlubiyetine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada güğüm görme­si, evlenmeye işâret eder.

Bekâr bir kızın, rüyada güğümlerle su taşı­dığını görmesi, o kızın kısa bir zaman içerisin­de evlenmesine işâret eder.

Bazen rüyada güğüm görmek, hizmetç’ye işâret eder.

Yorum Yap