Rüyada Gündüz Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyasında gündüzün kendi üzerine doğmuş olduğunu görmesi, rüya sahibinin içinde bulun­duğu üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir denmiş­tir. Gündüz rüyası, güzel elbiseye, zevceye, evlada, gizli şeylerin açıklanmasına, hapiste olanın kurtulmasına ve kayıp kişinin geri gelmesine gibi hususlardan birine işa­retle de yorumlanır denmiştir. Bazı yorumculara göre ise, rüyada görülen gündüz, sevinç, neşe ve güzel geçime işa­ret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bazen rüyada gündüz görmek, sevinç, sürür ve güzel geçime işâret eder.

Yine rüyada gündüz görmek, güzel elbisele­ri yenilemeye, güzel evlâda, delillerin açığa kavuşmasına, gizli şeylerin açıklanmasına, hapiste bulunanların kurtulmasına, durgun olan ticare­tin canlanmasına, günahkârın tövbe etmesine ve kayıp kimsenin gelmesine işâret eder.

Yorum Yap