Rüyada Gül Görmek

Yorum Yok -

Rüyada gül görmek, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kayıp bir kimsenin gelmesine ya da kadına yorumlanır.

Rüyada gül görmek, görülen gülün ve gören kimsenin du­rumuna göre birçok şekilde tabir olunur.

Rüyasında gül topladığını görmek, ferah ve sevinç ile tabir olunur. Yani gül toplayan rüya sahibi kimse, hayır ve iyi­liklerle karşılaşır, çevresindekilerin sevgisine erer ve ni­metlere kavuşur şeklinde tabir olunur rüyası.

Rüyasında bir gül koparıp aldığını gören kimse, dilek ve mu­radına kavuşur ve bekar ise evlenir, şeklinde yorumlanır.

Ağaçta gül görmek, evlada işaret, koparılmış gül görmek ise, kedere düşüleceğine işarettir.

Rüyada gül görmek, bazen iyi bir isimle anılmaya işarettir.

Rüyada gül goncası kopardığını görmek, çocuk düşürmekle tabir olunur.

Rüyada henüz açılmamış gül görmek, ha­mile olan kadının çocuğunun düşmesine işâret eder.

Rüyada gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada ağacıyla olan gül görmek, sarp ve çetin bir millete ve güç işlere ve zorluklara işâret eder.

Rüyada genç bir delikanlının kendisine bir gül sunduğunu görmesi, o delikanlının, o kimseye bir taahhütte bulunmasına; ancak sözünde durmamasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başında gülden bir taç olduğunu görmesi, o kimsenin eğer bekâr ise, düşmanı olan bir kadınla evlenme­sine işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada gülün al­tında serilmiş veya gülden bir elbise giydiğini görmesi, o hastanın ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ağacı üzerinde gül görmesi, evlada işarettir. Rüyasında toplanmış olarak görülen gül, üzüntü ve göz yaşına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada gül görmek, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kadına veya kayıp bir kim­senin gelmesine işâret eder.

Bazen rüyada gül görmek, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut de­vamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde işâret eder.

Bazen de rüyada gül görmek, güzel bir isimle yâd edilmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada gül görmek, ferahlık ve sevince işâret eder.

Yine rüyada gül görmek, bir misafirin gelmesine veya bir mektubun gelmesine işâret eder.

Rüyada kırmızı gül kopardığını görmek, oynak bir kadına işârettir. Rüyada kırmızı gül görmek, delil ve iddia edilen şeyin vuzuha kavuşmasına da işâret eder. Bazen de kırmızı gül, güzellik ve zinete işâret eder. Rüyada kırmızı gül büyüklüğe, sevince, sözünün geç­mesine olarak da yorumlanır.

Bazen de rüyada sarı gül görmek, hastalı­ğa işaret eder.  Bazen de sarı gül, hercai ve açık saçık bir kadına işaret olarak yorumlanır. Rüyada sarı bir gül kopardığını görmek, hasta bir kadına işâret etmektedir.

Beyaz gül mutlu geleceğe, başına, göğsüne gül takmak rengine göre gelişme gösterir sevinç ya da evliliğe veya her işinde başarılı olmaya, gül yorumun­da en önemli şey renktir, almak, satmak, vermek, koklamak hep ona göre yorumlanır, almak, vermek, elden çıkarmaktır.

Rüyada çiçekler dolu bir bahçeden beyaz bir gül kopardığını görmek, takva sahibi bir kadını öpmeye işâret eder.

Yorum Yap