Rüyada Gelin Görmek

Yorum Yok -

Rüyada gelin ve güveyi olduğunu görmek, genç ise­niz evleneceğinize,iyi ve kârlı bir işe başlayacağınıza ve dünya iş­lerine işarettir. Gelin görmek, elinize yakında para geçeceğine, çirkin ve yaşlı gelin gayri meşru ve haram kazanca, bir kadının kendisini gelin olarak görmesi iyi ve kârlı bir işe girişeceğine, kendini gelin gören kocalı kadın güzel ve hayırlı bir kız çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada görülen gelin, süslü olursa dünyaca ucuzluk ve bolluğa yorumlanır.

Rüyada görülen gelin rüyası, genellikle iyiye ve hayra yorumlanır. Gelin görmek, kısmet ve şans demektir şek­linde yorumlanır.

Rüyasında bir kimse, gelinin koluna girip onunla beraber yürüdüğünü gören kimsenin bu rüyası, eline bol para ve çok mal geçeceğine işaretle tabir edilir.

Rüyasında kendisinin gelin olduğunu gören bir kız, pek yakında büyük bir kısmeti çıkacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada gelin ya da güveyi olduğunu gör­mek, evlenmeye, iyi ve bol kazançlı işlere ya da dünya işleriyle fazla meşgul olmaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir kadınla evlendi­ğini görmesi, o kimsenin, o evlendiği kadı­nın kıymeti, fazileti, değeri, isminin anlamı ve güzelliği nispetinde nîmet ve güce eriş­mesine işâret eder.

Evli kadının kendini gelin olarak görmesi, güzel bir kız çocuğu doğurmaya ya da iyi bir işe başlamaya işârettir.

Rüyada çirkin ve yaşlı gelin görmek de, haram mal ve gayr-i meşru kazanca işâret eder.

Rüyada görülen gelin süslü ve bezekli olur­sa, ucuzluğa, bolluk ve berekete işâret eder.

Ayrıca rüyada görülen gelin, sevinç ve neşeye işâret eder.

Rüyada gelinin eve gelmesi, hane halkı için bolluğa işâret eder.

Rüyada bir delikanlının gelin görmesi, arzu ettiği işin gerçekleşmesine işâret eder.

Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini gör­mek, bir başkasını evlendirmeye işâret eder.

Güveyin tabiri de, gelin gibidir.

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun aletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir kişinin vefat edebileceğine yorulur.

Hanımını görüp bilmediği, kendisine hanı­mının ismi verilmediği ve daha ona nispet edilmediği halde, kendisine güveyi dendiğini görmek, ölmeye veya bir insanı öldürmeye işâret edebilir, iyi bir rüya değildir.

Genç kızın rüyada gelin olduğunu görme­si, tez zamanda kısmetinin çıkacağına ve kendisine dünürcü gelmesine işâret eder. Genç ve güzel bir gelin görmek ise, helal mal ve servete, meşru kazanca işâret eder. Genç ve güzel gelin helal mal ve servete meşru kazanca da yorumlanır.

Yorum Yap