Rüyada Gemici Görmek

Yorum Yok -

Rüyada gemici görmek, yalancılık ile yorumlanır.

Rüyada gemici görmek pek hayra işaret etmez. Bu rü­ya yalancıya veya deveciye, ya da kiracıya ve seyislere işa­retle tabir olunur denmiştir. Bazı yorumculara göre ise, rü­yada gemici görmek, rüya sahibinin işlerini yürüten kim­seye işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada gemiciyi görmek, işlerini yürüten kimseye işâret eder.

Bazen rüyada gemici görmek, hapishane müdürüne, devlet reisinin vekiline, kumanda­nına ve devlet reisi ile tebaası arasında vasıta olan zâta işâret eder.

Bazen de rüyada gemici görmek, deveci­ye, kiracıya ve seyislere işâret eder.

Rüyada gemi yapan ustayı görmek, kadın simsarlarına işâret eder.

Yorum Yap