Rüyada Fecr Suresi Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında Fecr Suresini okuyan veya dinleyen veya kendi üzerine okunduğunu gören kimsenin bu rüyası, ölünceye kadar (hayatı boyunca) sünnet üzere yaşayaca­ğına, yoksul fakirleri, kimsesiz yetimleri seveceğine, kendi adına ve Müslümanlar adına dua etmeye devam edeceği­ne veya hacca gideceğine işaretle tabir olunur. Aynı za­manda bu kimsenin hayatı hem kendisi için, hem de tüm Müslümanlar için faydalı ve yararlı olacağına tabir olunur.

Rüyada Fecr Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, ölüm ânına kadar sünnet üzere yaşamaya, yetim ve fakirleri sevmeye, hem kendi hem de müminler için duâ etmeye ve bu duâ sebebiyle menfaatlenmeye işârettir.

Rüyada Fecr Sûresi’ni okuduğunu gören kimse devamlı olarak şanı yüce Allah’a (c.c.) taat ve ibadet içinde bulunur. Allah’ın sevdiği kulların içine karışır.

Yorum Yap