Rüyada Felak Suresi Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında Felak Suresini veya ondan bir kıs­mını okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu gör­mek, rüyayı gören kimsenin halinin, hayatının güzelliği­ne, düşmanlarına galip (üstün) geleceğine ve bütün kötü­lüklerden korunacağına ve kendisine başkaları tarafından büyü bile yapılsa ondan hiç zarar görmeyeceğine ve has­talıklardan emniyet ve selamette bulunacağına işarettir.

Bir kimse rüyada Felâk Sûresi’ni veya ondan bir parça okuduğunu görse ona sihir tesir etmez.

Ayrıca rüyada Felâk Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, Allah (c.c.) tarafından nâmının yüceltilmesine, bütün kötülüklerden muhafazaya ve İsm-i A’zam ile rızıklanmaya ve duâsının kabul olmasına işârettir.

Yine bir kimse rüyada Felâk Sûresi’ni veya ondan bir parça okuduğunu görse, insanlar ve cinler ona dokunamaz, zararlı hayvanların ve kıskançlığın şerrinden emin olur. Bu rüyanın kıskanılacak kadar çok dünya malına sahip olmaya işâret edeceği de bildirilmiştir.

Rüyada Felâk suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; arzu ve isteğin gerçekleşmesine, düşmana galip gelmeye, şeytanın vesvesesinden emin olmaya işarettir.

Yorum Yap