Rüyada Fare Görmek

Yorum Yok -

Rüyada görülen fare, dedikodu yapan kadına yahut hırsıza işaret eder. Çok fare, bol para ve mal anlamındadır. Bir kimse farenin yerinden çıktığını görse, o yere bereketsizlik gelir. Farelerin evinde dolaştığını gören kimsenin evine bolluk ve bereket gelir.

Bir farenin bir şeyi keserek deldiğini görmek, hırsız anlamına gelir. Tabir yönünden dişi veya erkek fare arasında fark yoktur. Fare avlamak ya da fare sahibi olduğunu görmek, dedikodu yapan, kötü ahlaklı olan bir kadına işaret eder.

Fare öldürdüğünü gören, dedikodu eden bir kadını susturmuş olur. Fareye ok attığını yahut vurduğunu gören dedikodu yapan bir kadının arkasından konuşmuş demektir.

Çok fare, rızka yorumlanır. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.

Rüyada fare görmek fesatçı bir kadına da yorumlanır.

Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.

Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimse gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna yorumlanır. Bir kimsenin fareyi, kendi elbisesini kestiğini görse, o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine yorumlanır. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır. Bundan dolayı rüya sahibinin uyanık bulunması gerekir.

Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.

Rüyada küçük fare görmek, gizli gizli çalışan ve kü­çük zararlar veren bir düşmana, fare tutmak, öldürmek bir düşma­nınızı yeneceğinize, kır faresi evinize hırsız gireceğine bir çok fare arasında olduğunuzu görmek, gizli düşmanlarınızın çok ve kalaba­lık olduğuna, fare yemek, düşmanınızın malından ufak istifadeler­de bulunacağınıza, farelerin bir şey yediğini görmek, düşman şer­rine uğrayacağınıza işaret eder.

Fare rüyasının çeşitli yorumları bulunmaktadır. Rüyada birçok fare görülmesi, bol rızka, bol kazanca ve geçim bol­luğuna işarettir. Zira fareler yiyeceği bol olan yerlerde oy­naşır. Rüyasında kendi evinde farelerin oynayıp cirit attı­ğını gören kişinin, rızkı bol ve kazancı çok olur, o sene içinde ucuz ve bolluk içinde bir hayat süreceğine işarettir.

Kişinin rüyada dişi bir fare görmesi, yalancı ve ahlaksız (günahkar) bir hizmetçi kadına işarettir.

Rüyada erkek bir fare görmek, hile ve tuzak kuran bir hırsı­za, eve hırsız gireceğine veya o evde hırsız bulunduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyada büyük bir fare görmesi, çok mala işarettir.

Kişinin rüyada kuyruğu kesilmiş veya kopmuş (kuyruksuz) bir fare görmesi, ahlaksız, soyu bozuk edepsiz bir kadına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada görülen fare, huyu bozuk, fitneci, devamlı hır gür çıkaran, bozguncu bir kadı­na işaretle tabir olunur. Bazı kere de, rüyada fare görmek, bağırıp feryat eden, lanetlik bir kadına işaret eder, ya da bir hırsıza işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Çünkü fare­ler, yedikleri şeyleri hep çalarak yerler denmiştir.

Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur.

Rüyada fare görmek, kötü ve fesatçı bir kadına yorumlanır.

Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa yorulur.

Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kişinin rızkı da çok olur. Çünkü fareler rızk olan yerde bulunur.

Fare deliği, ağıza da yorumlanır. Bundan dolayı delikten bir hayvan çıktığını gören kişi­nin ağzından o hayvan ayarında bir söz çıkar.

Yorum Yap