Rüyada Eşya Görmek

Yorum Yok -

Ev eşyası kişinin aile fertleri ve onun dün­yalığına, hayatı idame ettirmek için başvurulan yol ve yöntemlere işâret eder.

Eşya ve her çeşit varlıkta gözlenen farklılık ve değişme olumlu yönde ise hayra, olumsuz yönde olursa şerre işâret eder.

Yorum Yap