Rüyada Ev ve Belli Bazı Yerlere Girmek

Yorum Yok -

Bir kimse rüyada kendisini, evlerden ve binalardan uzak ve tek, binası ve yeri ve ehli bilinmeyen bir eve (özellikle o evde bildiği birtakım ölüler varsa) girdiğini görse, o ev ahiret evidir ve onun ölümüne yorumlanır.

Rüyada sokak ve pazara girmek, rızık için çalışmaya ve gayret göstermeye, eve girmek evlenmeye veya evlenmeyi arzu etmeye, Mescide girmek, günahtan temizlenmeye, kiliseye girmek dinde bozukluğa yorumlanır.

Rüyada eve girmek, evlenmeye veya evlen­meyi arzu etmeye işârettir.

Rüyada kendi evine adaletli bir devlet rei­sinin girdiğini görmek, o eve bereketin ve rahmetin inmesine ve adaletin meydana çık­masına işâret eder.

Yine bir eve, zâlim, cebbar, kahredici bir devlet reisinin indiğini görmek, o yerde fesat ve musibetlerin meydana gelmesine işârettir.

Bir kimse rüyada kendisini, evlerden ve binalardan uzak ve tek bir eve girdiğini görse, o ev âhiret evine işârettir.

Rüyada İbrahim Aleyhisselâm’ın makamına girdiğini görmek, izzet, ikbal ve şerefe, ilim ve takvaya işâret eder.

Rüyada İbrahim Aleyhisselâm’ın makamına girdiğini gören kimse eğer korkan birisiyse, korkusundan emin olur.

Rüyada İbrahim aleyhisselâm’ın makamına girmek, devlet başkanlığı gibi büyük rütbeye yahut ilim için gayret sarf etmeye yahut anne­si veya babası tarafından gelecek bir mirasa işârettir.

Rüyada Mescid-i Haram’a girdiğini gör­mek, korkudan emin olmaya ve doğru söz vermeye işârettir.

Evlenmek isteyen bir kişinin rüyada Mescid-i Harama girdiğini görmesi, temiz, pâk ve güzel bir kadınla evleneceğine işârettir.

Rüyada salat-ü selâm getirmeden veya avret yeri açık olduğu halde Mescid-i Haram’a girdi­ğini görmek, haram ile meşgul olmaya işârettir.

Rüyada sokak, çarşı ve pazara girdiğini görmek, rızık için çalışmaya ve gayret göster­meye işâret eder.

Rüyada cami ve mescitlere girmek, günâhtan temizlenmeye; kiliseye ve havraya girmek dinde bozukluğa işârettir.

Bir Müslüman’ın rüyada cennete girdiğini görmesi, Allah’ın izni ile cennete gireceğine işâret eder. Bu rüya, o Müslüman’ın nefsi için gönderdiği veya göndereceği hayrın kabul edildiğinin bir müjdesidir.

İnançsız birinin rüyada cennete girdiğini görmesi, bâtıl dinini bırakıp Hak din olan İslâm’ı seçeceğine işâret eder.

Rüyada cennete girdiğini gören kimse eğer inançsız ise Müslüman olacağına işârettir. Rüyayı gören kimse inançsız ve hasta ise, hastalığından kurtulacağına işârettir. Rüya sa­hibi mümin biri ve hasta ise, rüya sahibi ve akrabaları için üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada cennete girdiğini gören kimse, bekâr ise evleneceğine, fakir ise zengin olaca­ğına; hasta ise şifâ bulacağına işârettir. Rüyada cennete girdiğini görmek, bir mirasa erişece­ğine de işârettir.

Hac yolunda bulunan kimsenin rüyada cennete girdiğini görmesi, onun Kabe’ye git­mesine ve haccının tamam olmasına işârettir.

Rüyada cehenneme girip sonradan cehen­nemden çıktığını görmek, rüya sahibinin tövbe etmesine işârettir.

Gerek inançsız gerekse mümin olan kimsenin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, sıtma hastalığına, fakirliğe ve hapse işâret eder.

Esnaf birinin rüyada cehenneme girdiğini görmesi, çok günâh işlemesineyahut inançsız ve günahkârların yolundan gidip onlarla dü­şüp kalkmasına işârettir.

Hasta olan bir kimse, rüyada âhiret evine girdiğini görse, o hastalık onu dünyanın şer ve fitnelerinden halâs ederek âhirete götürür.

Rüyada kendisini âhirette gören kimse, eğer hasta değilse, cihad etmesi, yahut zühd ve ibadeti, ilim veya sadaka ya da akrabaları ziyareti yahut musibetlere sabretmesi sebe­biyle müjdeye kavuşur.

Bir kimse, âhirete gittikten sonra tekrar döndüğünü görse, o kimse gurbetten döner ve şehrine gelir. Rüyada cennete girdiğini ve fakat cennetten dönmekten men edildiğini görmek, gurbette ebedî olarak kalmaya işârettir.

İsyankâr ve günahkâr bir kimsenin rüyada Mekke ye girdiğini görmesi, günahına tövbe edeceğine ve sonunun hayırlı olacağına işârettir.

İnançsız birisinin rüyada Mekke’ye girdiği­ni görmesi, Müslüman olacağına işâret eder.

Bekâr birinin rüyada Mekke’ye girdiğini görmesi, evlenmesine işârettir. Yine rüyada Mekke’ye girmek, korkudan, şiddet ve musibetten emin olmaya işârettir.

Yorum Yap