Rüyada Elma Görmek

Yorum Yok -

Rüyada elma görmek, çocuk ve güzel yüzlü insan demektir. Bir kimse birine elma verdiğini yahut birinden elma aldığını görse, isteklerine ulaşır. Elma toplamak da hayra yorulmuştur. Elma toplayan hayırlı mal elde eder. Sayılı elma, sayılı paraya delalet eder.

Rüyada elma görmek, evlada ve güzel yüzlülere işarettir. Elma, kişinin hizmeti ve arzu ettiği şeydir ki, tabir de bu istikamettedir. Mesela, rüya sahibi sultan olursa, gördüğü elma onun mülkü, tüccar olursa, ticaret ve kazancı, ziraatçı ise, ziraatı ile yorum yapılır.

Elma ağacı, insana yakın mümin bir kimsesidir. Bundan dolayı bir kimse elma ağacı ektiğini görse, bir yetimi terbiye eder. Elma topladığını gören övülmeye layık, şerefli ve aziz bir kimseden mala erişir. Sayılı elma, sayılı paradır.

Günah işlenen bir mecliste kadının elma kokladığını görmesi, halkın diline düşüp kötü şöhret kazanmasına yorumlanır. Rüyada bir kadın, tanıyıp bildiği bir yerde elma yediğini görürse, güzel bir çocuk sahibi olacağına işârettir. Bekâr bir kimsenin mescitte elma kokladığını görmesi, evleneceğine işârettir. Tabir bekâr kız için de aynıdır.

Bir kadın, tanıyıp bildiği yerde elma yediğini görse, güzel bir çocuk doğurur.

Rüyada elmayı ısırmak, hayır ve ihsana, kazanca ve faydaya kavuşmaktır. Elma, dostlarla da yorumlanır. Bazı yorumcular, elma yediğini gören kimsenin bir düşmanı olur, derler. Elma çok şehvete de yorumlanır.

Elma aynı zamanda sevdiğiniz kimsenin hakiki aşkını ve sadakatini size ispat edeceğine işarettir. Elma toplamak, aşk pe­şinde çok koşmak şeklinde yorumlanır. Elma soymak dostunu kay­betmeye, elma pişirmek büyük keder ve ümitsizliğe, başkasına el­ma vermek, dost ve arkadaş sandığınız kimseler tarafından paranı­zın ve emlağınızın zarara uğratılacağına, elma tatlısı izzet ve şöh­ret sahibi olarak maksadınıza erişeceğinize işaret eder.

Rüyada elma görmek, her zaman iyilikle yorumlanır.

Rüyada elma görmek, sevdiğiniz kimsenin size karşı olan sevgisini kanıtlayacağıyla yorumlanır.

Ağaçta elma görmek, iyi bir habere, masa üzerinde elma görmek, toplumdaki itibarınızın artacağına, elma yemek, yaptığınız planların gerçekleşeceği yorumları yapılır.

Rüyada yeşil renkli bir elma gör­mek, evlada işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kırmızı renkli bir elma görmek, memleket bü­yüklerinden bir menfaat, bir hayır elde edeceğine işarettir.

Rüyasında beyaz renkte bir elma görmek, rüya sahibinin işinden, ticaretinden, büyük hayır ve menfaat sağlayaca­ğına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında elma görmek, alı­nacak bir habere işarettir demiştir.

Bir kimsenin rüyada elma görmesi, evlada, güzel yüzlü, temiz yürekli insanlara ve kişinin dünyalığına işâret eder.

Rüyada görülen elma, dostlarla da tabir edilir.

Rüyada elma fidanı diktiğini görmek, bir yetimin bakım ve terbiyesini üstlenmeye işâret eder.

Rüyada elma topladığını görmek, asil ve cömert bir kimseden gelecek mala işârettir.

Rüyada elma yediğini görmek, insanların baktığı bir malı yemekle tabir olunur.

Bir kişi rüyada elmayı ısırdığını ve tadını damağında hissettiğini görse, bu rüya, hayır ve ihsana, kazanca, faydaya ve menfaate işâret eder.

Rüyada görülen sayılı elma, sayılı paraya işârettir.

Rüyada görülen elma, kişinin hizmeti ve arzu ettiği şeydir ki, tabir de bu istikamette­dir. Mesela, rüyayı gören tüccar bir kimse ise, gördüğü elma onun ticaret ve kazancına işâret eder; rüyayı gören ziraatçı ise, ziraati ile tabir edilir.

Rüyada kendisine bir elma hediye edildiği­ni görmek, arzusuna nâil olmaya işârettir.

Bazı kere de rüyada elma ağacı görmek, insanın himmetine işâret eder.

Elma ağacına çıktığını görmek, nîmet ve menfaate, inmek ve düşmek de mahrumiyete işâret eder.

Rüyada çiçekleri üzerinde bir elma ağacı görmek, mesut bir ömre ve nîmete; kuru elma ağacı görmek, fakirlik, üzüntü ve borca işâret eder.

Bazı kere de elma görmek, çok şehvete, kudret ve kuvvete işâret eder.

Rüyada görülen yer elması çekilecek sıkın­tı ve zahmetlere işâret eder.

Rüyada ekşi elma görmek, dağınıklığa, zararlara, bağırıp çağırmaya; ekşi elma ağacı da yine bağırma ve feryat etmeye işârettir. Ekşi elma ise haram rızka işârettir. Rüyada görülen elma ekşi bir elma ise, alman veya alınacak haber kötü bir haberdir şeklinde yorumlamıştır. Rüyasında sarı renkte veya tadı ekşi bir elma görmek, has­talığa veya kuvvetten düşmeye, güçsüzleşmeye işarettir. Ekşi elma yemek, şiddete, kavgaya işaret eder.

Tatlı elma helal rızka işarettir. Rüyada görülen elma tatlı ise, alınacak haber iyi bir haberdir. Rüyada elma görmek ve tatlı elma yemek, neşeli ve zevkli bir hayat geçirmeye işaret eder.

Yorum Yap