Rüyada Evlenme Talebi Görmek

Yorum Yok -

Bir kimse rüyasında bir kadına evlenme teklifinde bulunduğunu görse, bu onun (rüya sahibinin) dünyalık (mal) toplamak için çok çaba harcadığına işaret­tir. Eğer evlenmek isteğinde bulunduğu kadından evet ce­vabı aldığını da görürse, bu mal toplama çalışmasında ba­şarılı olacağına işarettir denmiştir.

Dul bir kadına rüyasında gizlice bir teklifte, gizlice bir söz söylediğini gören kişi, bu kadınla evleneceğine işarettir. Veya bu rüyada gördüğü kadına evlenme teklifi götürece­ğine işaretle yorumlayanlar da olmuştur.

Rüyasında evli bir kadına evlenme teklifinde bulunan kim­se, dünya malına karşı hırslı olduğuna fakat, bu hırsına ve şiddetli arzusuna ulaşılamayacağına işarettir denmiştir.

Rüyasında bir kadından kendisiyle evlenme talep ve iste­ğinde bulunduğunu ve bu kadının da aldığı evlenme tekli­fini kabul ettiğini gören kimse, muradına erer. Rüya sahibi kişinin tüm hacetleri yerine getirilir şeklinde tabir olun­muştur. Bazı yoruma göre de, bu rüyayı gören kişinin fe­rah ve sevincine müjdeleyen bir işarettir denmiştir.

Yorum Yap