Rüyada Ezberlediğini Görmek

Yorum Yok -

Bir kimsenin rüyada teşbih, tahdit, tevhit, münacat (dualar) ve zikirleri ezberlediğini, peygambere övgü olarak yazılan kasideleri ezberlediğini İlahileri ezberledi­ğini görmesi, hayra yorumlanır. Dalaletten hidayete, kıt­lıktan bolluğa, üzüntüden, sıkıntıdan kurtuluşa, itibara (saygınlığa) işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada Allah Teâlâyı zikret­mesi, münâcât, tevhid ezberlemesi, Kur’ân-ı Kerim, hadis-i şerif, kasîde, na’t, mevlid veya hikmetli, faydalı şiir ve herhangi bir metni ezberlemesi; sapıklıktan hidâyete, yoksulluk ve kıtlıktan bolluğa, üzüntü ve sıkıntıdan sürür ve neşeye kavuşmağa, ümidini kestiği şeyin gerçekleşmesine işâret eder.

Yine rüyada Yüce Allah’ı zikretmesi, şevk ve vecd veren bir sesle kasideleri ve mezkûr medhiyeleri okuduğunu görmek, şan ve şöh­rete nâil olmaya işâret eder. Allah’ı zikretmek elbette en büyük ibadettir hükmü gereğince, büyük bir nîmete de işâret eder.

Rüyada Süfli ve bayağı şeyleri ezberlemek faydasız ve gereksiz şeylerle zaman harcama­ya işâret eder.

Rüyada zikretmek, teşbih ve peygamber methiyesini, münacat ve tevhidi ezberlemek, sapıklıktan hidayete, kıtlıktan rızka üzüntü ve sıkıntıdan kurtuluşa, izzete, yüksekliğe, ümitsizlikten sonra çocuğa, sıkıntıdan sonra sevinç ve ferahlığa yorumlanır.

Yorum Yap