Rüyada Düğüm Çözmek

Yorum Yok -

Rüya aleminde kişinin bir düğüm çözdüğü­nü görmesi, rızkının artacağına veya güçlüğünden korktu­ğu, zorluğundan çekindiği bir işinin kolaylaşacağına işaret eder denmiştir. Bazı yoruma göre de, düğüm çözmek sih­rin (büyünün) bozulmasına işaret eder. Nablusi.

Rüyasında bir düğümün kendiliğinden çözüldüğünü gör­mek, hiç beklemediği, ummadığı bir anda işlerinin kolaylaşıvereceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüya tabir ve yorumcuları, düğüm çözmeyi veya düğü­mün çözülmesini görmeyi hayırla yorumlamışlardır. Ferah ve sevince işaret eder demişlerdir tabirciler.

Bazen düğümü çözmek, arzu edilen şe­yin olmasına yahut bir problemi halletmeye işâret eder.

Bazen de bir düğümü çözmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir.

Bazı kere de rüyada düğüm çözdüğünü görmek, sihri iptal etmeye işârettir.

Düğümü başkasının çözüvermesi, birin­den görülecek yardıma yahut yönetimde bulu­nan birinden gelecek sıkıntıya işâret eder.

Bir düğümü çözmeyi başaramamak, can sıkıntısına işârettir.

Yorum Yap