Rüyada Döşek Görmek

Yorum Yok -

Rüyada döşek görmek, evliliğe (eşlere) işaret olarak ta­bir olunur denmiştir. Bir kimsenin rüyada döşeğini sattığı­nı görmesi, iyi değildir. Döşeğini sattığını görmek, boşanacağına işârettir.Bu rüya, rüyayı görenin eşinden ayrılacağına, hanımını boşayacağına işarettir şeklinde yo­rumlanır denmiştir. Eğer rüya sahibi kişinin hanımı hasta ise, onun ölümüne işaret olarak tabir olunur.

Döşek rüyası, erkek kişi için, hanımı veya hizmetçisine işaretle onun (erkeğin) rahat bir hayatı olacağına, iyi ve hu­zurlu bir yaşam süreceğine işaret eder denmiştir.

Döşeğinin geniş ve enli olduğunu görmek, eşinin (hanımının) iyiliğine ve yaradılışı itibariyle cazibeli ve güzelliğine işa­ret eder şeklinde tabir edilmiştir.

Döşeğinin (yatağının) yeni olduğunu görmesi, eşinin gençli­ğine ve tazeliğine veya huyunun güzelliğine (tek kelime ile evinin huzuruna) işaret olarak yorumlanır denmiştir.

Döşeğinin yünden, kıldan veya pamuktan olduğunu gören ki­şinin, eşinin (hanımının) çok marifetli ve zengin olduğuna işarettir.

Rüyada döşek görmek, hanıma işârettir.

Döşeğin yumuşak olduğunu görmek, ha­nımının itaatkar olduğuna işârettir.

Rüyada gördüğü döşek, yün veya pamuktan olursa, hanımının marifetli oluşuna işârettir.

Yorum Yap