Rüyada Düdük Görmek

Yorum Yok -

Rüyada düdük görmek sizi küçük bir çocuk ka­dar sevindirecek bir haber alacağınıza, düdük sesi duymak ölüm haberi almaya yorumlanır.

Uyku halinde (rüyada) düdük görmek, sevindirici bir haber alınacağına işaretle yorumlanır. Kişinin rüyada dü­dük çaldığını veya bir düdük sesi duyduğunu görmesi, bek­lemekte olduğu bir haberi alacağına ve sevineceğine işa­rettir denmiştir. Bazı yorumlara göre; rüyada düdük sesi duymak ve işitmek, ölüm haberine işaretle yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada düdük çaldığını gör­mesi, hayırlı ve sevinçli bir habere işâret eder.

Rüyada elinde düdük, kaval, zurna ney gibi oyun aletlerinden bir şey olduğunu ve delikleri üzerinde parmaklarını oynatarak on­ları çaldığını görmek, Kur an-ı Kerim’i öğrenmeye güzel Kur an okumaya yahut ilmini yaymaya işâret eder.

Büyük bir zât tarafından, kendisine, zikre­dilen çalgı aletlerinden birinin verildiğini gör­mek, memuriyete nâil olmaya; ehli olanlar için yöneticiliğe; sair kimseler için takva yolunu seçip halktan uzaklaşarak uzlete (yalnızlığa) çekilmeye, fitnelerden ve stresli hayattan kur­tulmaya işâret eder.

Düdük, kaval, zurna ney gibi aletler, koğucu kimsenin koğuculuğuna, çocuk isteyenin çocuğunun olmasına işâret eder.

Yorum Yap