Rüyada Çuvaldız Görmek

Yorum Yok -

Rüyada çuvaldız görmek, işgüzar (iş bilir) çalışkan bir kimseye işarettir. Rüyada çuvaldız görmek, insanların işlerinin düzelmesinde yardımcı olan, insanları bir biriyle barıştırıp aralarında sevgi, saygı ve birlik, kardeşlik bağla­rıyla bağlayan gayretli ve çalışkan bir adama işaret olarak yorumlanır.

Çuvaldızı elde görmenin yorumu, eşi hamile ise, kız çocu­ğu doğuracağına, hanımı hamile değilse, yolculuğa çıka­cağına işarettir denmiştir. Rüyada kendi elinde çuvaldız bulunduğu­nu görmek, hanımının hamile olmasına ve kız çocuğu doğurmasına işârettir. Elinde çuvaldız bulunduğunu gören kim­senin hanımı hamile değilse, o kimsenin yolculuk yapacağına işârettir.

Çuvaldızı yemek veya yutmak, rüyayı görenin başına gele­cek bir zarar ve ziyana işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada çuvaldız görmesi, evin hanımına işârettir.

Bazen rüyada çuvaldız görmek, halkın iş­lerini düzelten ve insanlar arasında sevgi bağlarını geliştiren bir kimseye işâret eder.

Rüyada iğne yediğini veya yuttuğunu gör­mek, meydana gelecek zarar ve ziyana işârettir.

Yorum Yap