Rüyada Çürük Görmek

Yorum Yok -

Rüyada görülen çürük bir nesne, bir ihanetin varlığı­nın işaretidir. Mesela: Bir kimse rüyasında çarşı-pazardan aldığı herhangi bir şeyin (bir meyvenin, bir sebzenin, bir yiye­ceğin) eve geldiğinde çürük olduğunu görse, bu rüyası onun bir ihanetle karşı karşıya kaldığına işarettir. Rüya sahibi, eğer iş sahibi, ticaret erbabı bir kimse ise, ya ortak­larından birinin ihanetine, ya da işçilerinden birinin ihanetine veya yanındaki kimselerden birinin ihaneti ile kar­şı karşıya olduğuna işaret eder. Veyahut da eşinin kendisi­ne ihanet ettiğine işaret eder şeklinde yorumlamışlardır rüya tabir ve yorumcuları. Rüyada manavdan veya çarşıdan alınan bir meyvenin veya yiyeceğin eve geldiğinde çürük olduklarını görmek, rüya sahibinin eşinin iha­netine işâret eder.

Rüyada çürük bir şey görmek, ihanete, ümitsizliğe, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada çürük yumurta görmek, çocukla­rından veya çalıştırdığı kişilerden hayır görme­yeceğine işârettir.

Rüyada bir yerinin çürüdüğünü görmek, ev halkından birinin ihanetine işârettir.

Yorum Yap