Rüyada Çene Görmek

-

Rüyada çenesinin uzadığını gören kimse, gereksiz yere bağırır, çağırır ve gereksiz sözler söyler ve kuvvetten dü­şüp zayıflar, şeklinde yorumlanır.

Rüyada çene görmek, bazen de abdesti tam ve mükem­mel, eksiksiz olarak almaya veya alacağına işaret eder.

Rüyada çene görmek, insanın kendisine uygun ana ve ba­basının olacağına veya kendisine uygun çocuğuna veyahut bir hizmetçi, yardımcıları olacağına işaretle yorumlanır.

Çenenizin çevrilmiş olduğunu görmek, hafızanızın günden güne zayıflamakta olduğu­na, çenenizin tutulduğunu görmek, başınızdan bir defa nikah geçe­ceğine işaret eder.

Rüyada görülen çene, devlet başkanına ve nesli çok adama işârettir.

Bazen rüyada çene görmek, insanın görü­nen maldan süslenip bezendiği şeye yahut kendisine kuvvet ve yardımda bulunan ve hali­ne uygun anne babaya işâret eder.

Yine rüyada çene görmek, çocuğuna yahut hizmetçisine işârettir.

Bazı kere de çene, abdesti tam ve güzel almaya işârettir.

Çene, insanın görünen maldan süslenip bezendiği şeye yahut kendisinde kuvvet ve yardımda bulunan ve haline uygun ana – baba yahut çocuğuna yahut hizmetçisine yahut müstakil bulunacağı büyük rütbesine yorumlanır.