Rüyada Çeşme Görmek

-

Rüyada çeşme görmek, çeşitli şekillerde yorumlanır. Bazı yorumculara göre, rüyada çeşme görmek, din ile tabir olunur demişlerdir. Bazılarına göre ise, rüyada çeşme gör­mek, mutluluğa işaret olarak tabir olunur denmiştir.

Meşhur (ünlü) rüya tabircilerinin yorumlarına şöyle bir göz atabilmek için aşağıda satırlarımıza alıp sıralamayı uygun gördüm.

Rüyada çeşme görmek, dört cihetle tabir olunur.

Yine Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumuna göre, çeşmede eksik­lik ve noksanlık görmek iyiye yorumlanmaz.

Bir kimse rüyasında çeşme suyunun kendisine doğru fış­kırarak aktığını ya da çeşmeyi açınca suyun üzerine fışkır­dığını görse, rüya sahibine devlet ve ikbalin teveccüh ede­ceğine, yaşamına bolluk ve bereket geleceğine işaret eder.

Bir kimse, rüyasında çeşmeden akan sularla üstünün ba­şının her tarafının ıslanarak su gibi olduğunu görse, bu rüya, onun hayırsever biri olduğuna ve bu hayırlarıyla Cenab-ı Allah’ın (c.c.) rızasını kazandığına veya kazanacağı­na işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada çeşme görmek, kısmet ile tabir edilir.

Bazen rüyada çeşme görmek, ele geçecek helal mala işâret eder.

Bazen rüyada çeşme görmek, bir işe gir­meye işâret eder.

Rüyada bir çeşmeden berrak ve billûr sula­rın aktığını görmek, ömrün o nispette güzel ve temiz geçeceğine; bolluk ve refaha işâret eder.

Rüyada bir çeşmede abdest aldığını gör­mek, hayır ve berekete işâret eder.

Rüyada insanların ve hakanların su ihtiyaç­larını gidermek için kurulan çeşmeler (sebiller) görmek, insanlara faydalı olan zengin kimseye, süreklilik arz eden mala, insanların ilim ve irfa­nından istifade ettiği kimseye işâret eder.

Rüyada çeşmeden süt, bal vb. aktığını görmek, ilme, temiz rızka ve din ve dünya güzelliğine işâret eder.

Kişinin kendi yararlandığı çeşme görmesi, kendisi için güzel hayata; herkesinyararlandığı çeşme görmesi, umum insanlar için güzel hayata işâret eder.

Rüyada suyu bol, kendi mecrasında akıp duran çeşme görmek, o yöre insanları için hayır ve nîmete işâret eder.

Rüyada suyu güzel, manzarası da cezbedici olan çeşme görmek, iyi geçime ve uzun ömre işâret eder.