Rüyada Çitlembik Görmek

-

Rüyada çitlembik ağacı görmek, yolculuğa işarettir. Çitlembik ağacına çıkan sevinçli bir haber alır. Rüyada çitlembik ağacı görmek, yolculuğa işârettir. Rüyada çitlembik ağacı gören kimsenin bu rüyası, bir sefere, bir yolculuğa çıkacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada çitlembik ağacına çıktığını görmek, hayır ve iyiliğe nâiliyete işâret eder. Rüyada çitlembik ağacına çıktığını gören kimsenin de baş­kalarından yardım göreceğine ve bu yardımı özellikle eli­ne alacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında bir çitlembik ağacından çitlembik toplayıp yedi­ğini görmek, sevdiklerinden sevgisinin karşılığını görece­ğine ve kendisini (rüya sahibini) sevenlerin çoğalacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada çitlembik ağacının olmamış mey­vesini görmek, garip ve şiddetli bir adam tara­fından gelecek menfaate işâret eder.

Vahşet ve yolculuğa yorumlanır, Bir kimse kendisinin çitlembik ağacına çıktığını görse hayra kavuşur. Yahut sevineceği bir sözü işitir.