Rüyada Zilzal Suresi Görmek

Yorum Yok -

Rüyada Zilzâl Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rızka ve mala sahip olmaya işârettir.

Rüyada Zilzâl Sûresi’ni veya bundan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, bulunduğu yerde şeytan tarafından fitneye düşebilir. Ayrıca Cenâb-ı Hak, bu rüyayı gören zimmîleri (Anlaşma ile İslâm diyarında yaşaması kabul edilmiş, hayatı hıfzedilen gayr-ı müslim) ızdıraba düşürür. O kimse rızka ve hâzineye kavuşur veya idareci tarafından bir korkuya düşer.

Yorum Yap