Rüyada Yol Görmek

Yorum Yok -

Rüyada tek şerit, tek hat şeklinde görülen bir yol, bir cadde halinde uzayan bir yol görmek, doğruluğa, hayra ve selamete ermeye işaret ile ve dine ve sünneti seniyyeye uymaya işaretle tabir olunur.

Rüyada birçok yolun bir arada görülmesi iyiye yorulmaz. Bu yollar sapıklığa, dalalete işaretle yorumlanır.

Rüyasında yol olup da yolun dışında ve kenarında yürü­düğünü gören kimsenin, bu rüyası, onun (rüyayı görenin) din yönünden bozuk bir kimse olduğuna işarettir.

Rüyasında yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığını gören kimsenin bu gördüğü rüyası, onun (rüyayı görenin) arkadaşı veya dostları sebebiyle, dostu veya arkadaşı yüzünden sıkıntıya düşeceğine veya zarara uğrayacağına işarettir.

Rüyada görülen dosdoğru bir yol, Allah’ın kitabına, peygamberin sünnetine veya bir şeyhe veyahut da bir öndere uyacağına işaret olarak tabir olunur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüya da yol görmek, Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumuna göre; beş şekilde yorumlanır:

Rüyada yolun dışında yürüdüğünü gören kimsenin, dini bozuktur. Rüyada yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığını gören kimse, dostundan dolayı sıkıntıya girer.

Yol sanatta bir ekol kurmaya, ilerlemeye ve kötü bir eser bırakmaya yorulur. Denizde yol göstermek, sıkıntıdan kurtulmaktır.

Rüyada yol üzerinde doğru bir yöne doğru gittiğini gören kimse, o dünya adami ise kazançlı bir ticaret yapmağa başlar.

Yorum Yap