Rüyada Yokuş İnmek

Yorum Yok -

Rüyada yokuş inmek çoğu kez ayrılık ile yorumlanır. Bu ayrılık, bazen bulunduğu konumda tüm isteklerini, dünyevi işlerini tamamlamış biri olarak rahatlamaya bazen de tamamlanamamış görevler nedeni ile daha vakti olan girişimlere tabir edilir. Rüyaları yorumlarken tek bir nesne veya obje üzerinden sonuca varmak için acele edilmemeli tüm detayların manalarına bakılarak değerlendirme yapılmalıdır.

Rüyada yokuş inmek; çok yüksek bir noktadan ani ve hızlı olarak gerçekleşiyor ise kişinin kariyerinden, makamından, ailesinden, sosyal ortamından veya itikatlarından uzaklaşıyor olduğuna gösterge sayılır. Rüyada inmek üzere olduğu yerin önemine göre, küçük bir yokuştan aşağıya doğru inildiğinin görülmesi ise hayat planlarının, tavır ve davranışların tekrar bir gözden geçirilmesi gerektiğine işaret olarak açıklanır.

Rüyada Yokuş Aşağı Kaymak

Rüyada her hangi bir yüksekliğin, yokuşun ya da tepenin zirvesinde iken kayarak inmek, ortam durumuna göre yorumlanır. Eğer karlı bir zeminde yokuştan kayarak inildiği görülüyorsa çok büyük sevinçler, sürprizler olacak, eğer yeşil çayır çimen gibi bir yoldan kayılıyor ise bu rüya manen mutluluk kazanmaktır. Yokuş aşağı kayıldığı görülen rüyada, sarımtırak siyah çamur var ise çok büyük yanlışlardan dönülmesi gerektiğine işaret olduğu varsayılır.

Rüyada Yokuş Yukarı Çıkmak

Rüyasında bir kimsenin sarp bir yokuştan çıktığını görmesi; saygın ve yararlı işler için gayrete,  kendini geliştirmek için bilim yolunda çalışmaya, hikmetli, manen huzur sağlayacak bir şeylere kavuşmaya yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada yokuş yukarı çıktığını görmek; insanı zorlayacak sıkıntılar ile karşılaşmasına, ağır sorumluluklar altında geçecek bir sürece karşılık gelir.

Yorum Yap