Rüyada Yanak Görmek

Yorum Yok -

Rüyada yanak görmek, iyiye, hayra, bolluğa, rahat bir geçime ve ferahlığa işaret eder. Bazı kere de, durumun bo­zulmasına, üzüntüye, sıkıntı ve kedere, sağlık ve hastalığa da işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada yanakta görülen eksiklik ve fazlalık, yanakta meydana gelen bu değişikliklere göre yorum kazanır. Rüyada görülen yanaklar kişinin ameline ve işine işaret olarak, yanaklarda görülen kırmızılık, dolgunluk ve tombulluk, rütbe ve makamına, hastalıklardan kurtuluşuna, kısmet ve sevincine işarettir şeklinde yorumlanır. Yanağının sarılığı ya da siyahlığı, korku, üzüntü ve itibardan düşmeye yorumlanır.

Rüyada toplu, dolgun bir yanak görmek, murada ermeye yorumlanır. Çukurlaşmış, zayıf bir yanak görmek, düşmana işaret olarak yorumlanır.

Bazen de yanaklar, onları öpen kimseye işâret eder.

Yanaklar kişinin davranışlarına, kırmızılığı ve etli oluşu rütbe ve makamına, hastalıklardan kurtulmaya, mutluluğa işarettir. Yanağın sarılığı veya siyahlığı, korku, üzüntü ve itibardan düşmek demektir. İnsanın rüyasında yanağını görmesi, bolluğa, hayra ve berekete işarettir.

Rüyadan yanak görmek, hayra, bolluğa, geçi-me, ferahlığa, afiyete, sıhhat ve hastalığa işarettir.

Yanağın sarılığı veya siyahlığı, korku, üzüntü ve itibardan düşmesine yorulur.

Yorum Yap