Rüyada Vekalet Görmek

Yorum Yok -

Rüyada birisine vekalet verdiğinizi veya vekalet ettiğinizi görmek, herhangi bir işten kanıksamaya, günahlarınız ın çoğalacağına Sağlam iseniz hastalanacağınıza yorumlanır.

Rüyada kendisine vekalet verildiğini gören kimse, bir takım günahları yüklenmiş olacağına işarettir. Vekalet zen­ginliğe ve başkasının malik olacağı ve onun mülküne ilave olunacak şeye nezaret etmeye, eğer vekil bırakılan kimse hasta ise, öleceğine, sağlam ise hastalanacağına işarettir.

Rüyasında vekalet alarak vekil olduğunu gören kişinin, üzerinde birtakım günâhların toplanmasına yorumlanır.

Vekalet, zenginliğe ve başkasının sahip olacağı şeye nezaret etmeye de yorulur.

Vekil olan hasta ise üzüntü ve kedere, sağlam ise hastalanacağına işâret eder.

Rüyada vekalet eden kimse eğer rütbe ve makam elde etme arzusunda ise bu arzusu­nun gerçekleşeceğine işâret eder.

Rüyada vekil olduğunu gören kimsenin, üzerinde birtakım günahların toplanmasına yorumlanır. Vekalet, zenginliğe ve başkasının sahip olacağı ve onun mülküne ilave olunacak şeye nezaret etmeye, eğer vekil bırakılan hasta ise, öleceğine, sağlamsa hastalanacağına yorumlanır.

Yorum Yap