Rüyada Vedalaştığını Görmek

-

Rüyada görülen vedalaşmak ile ilgili rüyalar, iyi değildir. Bu rüyalar hayra ve iyiye yorumlanmaz.

Rüyasında bir yere gitmek üzere yakınlarıyla vedalaştığını görmek, işinizi kaybedeceğinize, rütbenizin alınacağına, işinizden ayrılacağınıza, hastanızın öleceğine ve eşinizi boşayacağınıza, bir yerden başka bir yere geçeceğinize ve daha birçok felaket haberlerine işaretle tabir olunur.

Rüyasında eşiyle vedalaştığını gören kimse, eşinden ayrılır (boşanır) şeklinde rüyası tabir olunur.

Bazen de vedalaşmak, sevgi ve dostluğa, bazende vedalaşmak, hastanın iyileşmesine, boşadığı hanımını yeniden evlenmeye işaretle tabir olunur.

Rüyada vedalaşmak, rütbe ve derecenin gitmesine, eşini boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir mekândan diğer bir mekâna göç et­meye veya bir sanattan diğer bir sanata geç­meye alâmettir.

Yine rüyada vedalaşmak, iki ortağın ayrıl­masına, valinin azline, tüccarın zarara uğra­masına, bazı tabircilere göre de boşadığı kadına tekrar dönmeye, ortakların anlaşma­sına, tüccarın kazancına, valinin vazifesine dönmesine ve hastanın iyileşmesine delâlet eder.

Bazen vedalaşmak, sevgi ve dostluğa ya da ağlamak ve ayrılığa; bazen de vedalaşmak hastanın şifâ bulmasına da yorumlanır.

Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir va-tandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir sanata geçmeye yorumlanır.

Rüyada hanımıyla vedalaştığını gören kimse hanımını boşar.

Bazen vedalaşmak, sevgi ve dostluğa veya ağlamak ve ayrılığa, bazen da vedalaşmak hastanın şifa bulmasına yorumlanır.

Rütbenin yitirilmesine, bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmeye işaret eder. İki ortağın ayrılması şeklinde de yorumlanmıştır. Bazen vedalaşmak yolcunun gelmesine, sevgi ve dostluğa, ağlamak ve ayrılığa ya da hastanın şifa bulmasına işaret eder. Rüyasında biriyle vedalaşan, gerçekten ayrılır. Vedalaşırken gözyaşı döktüğünü gören, tatsız bir olayı geride bırakır.