Rüyada Süpürdüğünü Görmek

Yorum Yok -

Rüyada süpürmek, sanatkâr, kirli ve paslı işlerde çalışan kişi için hayra yorumlanır.

Yine rüyada süpürmek, kirli ve paslı işlerde çalışanlar için helal rızka işâret eder

Zenginler için rüyada süpürmek, fakirliğe ve mallarında ve paralarında meydana gelecek eksikliğe işâret eder.

Rüyada evini süpürdüğünü görmek, malından bir kısmını kaybetmeye işârettir.

Rüyada bir mescid veya camiyi süpürdüğünü görmek, kalbde Allah (c.c.) muhabbetinin tecellisine işâret eder.

Yine rüyada bir yeri süpürerek süprüntüyü topladığını görmek, temizliğe ve toplu mala işâret eder.

Rüyada bir başka kimsenin evini süpürdüğünü görmek, o kimsenin malından bir şeye nâil olmaya, o kimsenin mal ve servetinden istifadeye işârettir.

Rüyada süpürmek, sanatkar, kirli ve paslı işlerde bulunan kimse için hayra yorumlanır. Zenginler için rüyada süpürmek, fakirliğe ve mallarında meydana gelecek eksikliğe yorumlanır.

Yorum Yap