Rüyada Şit Peygamberi Görmek

Yorum Yok -

Rüyasında Hz. Şit Peygamberi gören kimsenin bu gördüğü rüyası, Cenab-ı Allah’ın takdir ve lütfu ile nimet­lere ereceğine, sevinçli bir hayata kavuşacağına, çoluk ço­cuğuyla bu güzel hayatında nimetler içinde, güzel yaşam­ları, güzel geçimleri olacağına, sözün kısası dünya haya­tında her türlü mutluluğa ulaşarak, ömür süreceğine işa­rettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada Şit aleyhisselâm’ı görmek, Allah’ın (c.c.) izni ve takdiri ile nîmete, sevince, mut­luluğa, evlada, güzel yaşamaya ve güzel bir geçime ve iyilikle emretmeye işâret eder.

Yorum Yap